A downloadable game for Windows, macOS, and Linux

Jesteś pracownikiem poczty.

Twoim zadaniem jest sortowanie i dostarczanie wymaganych pudełek do wyjścia. Jest jeden problem - paczki nie mają nalepek. Adresy musisz zapamiętać sam.

Nie pomyl się tylko.

Download

Download
linux.tar.gz (27 MB)
Download
mac.zip (25 MB)
Download
windows.zip (12 MB)
Download
windows32.zip (11 MB)

Comments

Log in with your itch.io account to leave a comment.

I like it but I wish I knew what was going on... :)